محسن مرادی حاجی جفان

محسن مرادی حاجی جفان

سرارزیاب اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی در زمینه های صنایع برق و الکترونیک، خودرو و نیرومحرکه، مکانیک و فلزشناسی، صنایع شیمیایی و پلیمر، مهندسی پزشکی، انگ فلزات گرانبها، نساجی و چرم، مصالح ساختمان و بسته بندی و سلولزی
فعالیت در اداره تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون و شرکت های بازرسی و همچنین فعالیت در اداره امور تدوین از طرف اداره کل استاندارد آذربایجان غربی
فعالیت در شرکت D.A.S انگلستان به عنوان سرممیز رسمی سیستم های مدیریت کیفیت ( ISO9001، ISO14001، ISO45001، ISO1002، ISO1004، IMS، HSE )
فعالیت در شرکت B.Q.C یونان به عنوان سرممیز رسمی سیستم های مدیریت کیفیت ( ISO9001، ISO14001، ISO45001، ISO1002، ISO1004، IMS، HSE)
فعالیت در شرکت طراحان کیفیت کیهان به عنوان مشاور استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه های نفتی، 5 گاز، عمرانی، ریلی، بورسی، خدماتی و ...
رییس و دبیر به ترتیب در زیر کمیته های SC3 و ISO/TC3/ SC5 بین المللی اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها (OIML) در ایران
دبیر کمیته ISO/TC14 ( شفت برای ماشین آلات و لوازم جانبی) در ایران
مدرس دروس آزمایشگاهی حالت جامد پیشرفته و دروس فیزیک در دانشگاه علم و صنعت
مدرس دروس آزمایشگاهی فیزیک ( مکانیک، نور، حرارت و الکترونیک) در دانشگاه پیام نور ارومیه
مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای در رشته تخصصی آسانسور و آزمایشگاهها
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه- سما در رشته تخصصی آزمایشگاههای مکانیک، نور، حرارت و الکترونیک
مدیر برگزاری و یا مدرس دوره ی دوره های حرفه ای کوتاه مدت و سایر دوره های مدیریت کیفیت در دانشگاه علم و صنعت از طرف شرکت D.A.S انگلستان